بهينه سازي سيستم هاي حرارتي خورشيدي مقاوم و فرآيند مديريت مصرف انرژي ساختمان ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بهينه سازي سيستم هاي حرارتي خورشيدي مقاوم و فرآيند مديريت مصرف انرژي ساختمان ها :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي زمين، فضا و انرژي پاک

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

سهم کره ی زمین از آزاد شدن انرژی ناشی از افت جرم خورشید سی وپنج هزار برابر میزان مصرف انرژی ساکنان زمین است و اگر بشربتواند یک واحد از سی و پنج هزار واحد این انرژی خدادادی راجذب کند ازمصرف هرگونه سوخت دیگر بی نیاز خواهدبود.از آنجا که بسیاری ازانرژی روزانه صرف گرمایش و سرمایش ساختمان ها می شود،طراحی و اجرای ساختمان هایی که بتواند از انرژی خورشیدی حداکثر استفاده راببرد بسیارحائز اهمیت است و در طی صد سال اخیر مصرف روز افزون سوخت های فسیلی به عنوان منابع محدود انرژی و تأثیر آن بر محیطزیست توجه جهانیان را به استفاده از انرژی های تجدید پذیر جلب نموده است.همه ما می دانیم در آینده نه چندان دور ذخیره سوخت های فسیلی در دنیا سریعاً کاهش یافته و این منابع محدود بالاخره به اتمام خواهدرسید.مصرف این سوخت ها درجهت تأمین انرژی بر اکوسیستم،آب و هوا و سلامت موجودات زنده به خصوص انسان تأثیر منفی می گذا رد.ازتأثیرات دیگر آن تولیدگازهای گلخانه ای باران های اسیدی و پدیده گرم شدن زمین و بوجود آمدن سایر پدیده های مضر زیست محیطی استلذا این عوامل باعث شده توجه بشر بیش ازگذشته به استفاده از دیگر منابع انرژی ازجمله انرژی های تجدیدپذیر که لازمه ی توسعه ی پایدار نیزهست جلب شود.در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه بدون درنظر گرفتن دیدگاه های مختلف تمام تلاش ها،در مسیر ارتقای کیفیتزندگی مردم قرارگرفته است.در کشور ما نیز اگر هدف نهایی دولت تأمین نیازهای انرژی نسل آینده،غلبه کردن بر فقر و افزایش رشد و شکوفاییاقتصادی باشد،پایایی و پویایی رسالت فوق ما را به استفاده مفید و بهینه ازکل منابع انرژی مقید می سازد.نگارندهی مقاله درابتداء ضمن نگرش اجمالی به انرژی های تجدید پذیر با تأکید بر انرژی خورشیدی،به اصول و پایه ی تکنولوژی خورشیدیپرداخته سپس در ادامه،کاربردهای انرژی خورشیدی را در تولید صورت های دیگر انرژی از جمله انرژی حرارتی (باذکرساختار آبگرمکنخورشیدی همراه با معرفی نرم افزارتحلیل اقتصادی این گونه سیستم ها)، مزایا و شرایط استفاده از این نوع انرژی در بخش مصارف خانگی وتجاری را مورد بحث وبررسی قرارداده است.ضمناً روش تحقیق در این کار پژوهشی از نظر هدف کاربردی و از نظر شیو هی جمع آوری آمارواطلاعات،اسنادی است.

لینک کمکی