بهينه سازي مصرف آب در شهر يزد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بهينه سازي مصرف آب در شهر يزد :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي زمين، فضا و انرژي پاک

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

موضوع پژوهش آشنایی با راههای بهینه در مناطق خشک کویری به ویژه شهر یزد در جهت کاهش مصرف آب و مقابله با بحران کم آبیاست. اهمیت و ضرورت موضوع از این جهت است که امروزه کشور ایران و به خصوص شهرهای مناطق گرم وخشک با بحران جدی آب روبروهستند؛ قداست آب و کمبود بارش های سالیانه اهمیت انتخاب پوشش گیاهی مناسب و همسو با این آب وهوا و روشهای آبیاری مناسب رادوچندان می کند. با توجه به اینکه سه زیادی از آبهای مصرفی کشور در بخش کشاورزی صرف می شود؛ چهارچوب نظری این مقاله ایناست که با راههای صرفه جویی در مصرف آب، در بخش کشاورزی آشنا شوی . روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است و به روش مروری وجست وجو در اسناد و مدارک، کتابهای منتشر شده، تحقیقات به عمل آمده و سایر بانک های اطلاعاتی و همچنین مطالعات میدانی درباغ های گیاه شناسی و شهر یزد تهیه شده است. نتایج نشان می دهد انتخاب گیاهان مناسب منطقه ی گرم وخشک که به آب کمتری نیازدارند و می توانند شرایط سخت آب وهوایی را تحمل کنند، ترویج چشم اندازهای بیابانی، استفاده از آبیاری قاره ای و همچنین استفاده ازآبهای بازیافتی تأثیر بسیاری در کاهش مصرف آب دارد.

لینک کمکی