نقش صنعت گردشگري بر تحول اقتصاد شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن نقش صنعت گردشگري بر تحول اقتصاد شهري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي زمين، فضا و انرژي پاک

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

امروزه صنعت گردشگری جایگاه خاصی را در اقتصاد کشورها دارد و نقش فعال و موثری در ارتقاء ساختار اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی بازی می کند. در حال حاضر و با توجه به گستردگی مدیریت شهری در کلان شهرها بهره گیری از جاذبه هایتوریستی می تواند نقش مهمی در معرفی شهرها به عنوان یک جاذبه گردشگری جهانی در ارتباط با اقتصاد کلان شهرها داشتهباشد. صنعت گردشگری نقش مهمی در ترغیب سرمایهگذاری در زیرساختها، ایجاد درآمد برای دولت و اشتغالزایی مستقیم وغیرمستقیم در سراسر دنیا داشته است. ضرورت بررسی اثربخشی و میزان تاثیر نقش گردشگری بر اقتصاد شهری و توجه کافیبه برنامه ریزیهای صحیح ولازم و تخصیص سرمایه به بخش گردشگری امری لازم و ضروری جهت نیل به اقتصادی شکوفا و روبه رشد می باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی بر آنست تا بیانگر اهمیت گردشگری در شکوفایی و تحول اقتصادشهری، با ترغیب سرمایه گذاری در زیرساختهای گردشگری، ایجاد درآمد برای دولت و اشتغالزایی مستقیم وغیرمستقیم و نهایتاً ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان باشد.

لینک کمکی