نقش گردشگري در توسعه ي اقتصاد روستايي (نمونه موردي:روستاي برزآباد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن نقش گردشگري در توسعه ي اقتصاد روستايي (نمونه موردي:روستاي برزآباد) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي زمين، فضا و انرژي پاک

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

گردشگری تأثیر فراوانی در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور می گذارد. ایجاد اشتغال، به جریانانداختن سرمایه های اقتصادی، افزایش تقاضای سفر خارجی و به دنبال آن افزایش امنیت در کشور از جملهآثار مثبت گردشگری است . به علاوه گردشگری می تواند بیشترین درآمد را سبب شود، دریافتی های ارزیحاصل از گردشگری بیشتر از صادرات محصولات نفتی، خودرو و تجهیزات ارتباطی است. همچنینگردشگری نقش مهمی در ترغیب سرمایه گذاری در زیرساخت ها، ایجاد درآمد برای دولت و اشتغالزاییمستقیم و غیر مستقیم در سراسر دنیا داشته است. صنعت گردشگری بخشی از توسعه ی اجتماعی وفرهنگی هر کشور است و از نظر درآمدزایی و اشتغال حائز اهمیت می باشد. گردشگری و روستا دارای روابطمکملی هستند ، گردشگری امروزه به عنوان یکی از مهمترین و پویاترین فعالیت ها در جهان محسوب میشود و نقش مهم و قابل توجهی در احیاء و توسعه مناطق روستایی دارد. سرمایه گذاری در صنعتگردشگری دارای آثار و تبعات اقتصادی، اجتماعی است که می تواند منجر به پایداری مناطق تحتگردشگری به خصوص روستاها شود،پژوهش حاضر به بررسی نقش گردشگری در توسعه اقتصاد روستایبرزآباد می پردازد،روش تحقیق در این مقاله توصیفی –تحلیلی وروش گرد آوری اطلاعات کتابخانه ایومیدانی می باشد.

لینک کمکی