نقش مديريت بحران و برنامه ريزي شهري در کاهش آسيب پذيري فضاهاي شهري در برابر بلاياي طبيعي (زلزله)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن نقش مديريت بحران و برنامه ريزي شهري در کاهش آسيب پذيري فضاهاي شهري در برابر بلاياي طبيعي (زلزله) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي زمين، فضا و انرژي پاک

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

امروزه علیرغم پیشرفت های تکنولوژیکی، سوانح طبیعی به خصوص زلزله، از دغدغه های اصلی جوامع است که تاکنون، روشی برای جلوگیری از وقوع و یا پیش بینی آن ابداع نشده است و تنها راه ممکن برای مقابله با اینفاجعه ی طبیعی، برنامه ریزی پیش از وقوع زلزله، برای کاهش اثرات ناشی از آن از طریق مدیریت بحران می باشد.کشور ما به دلیل قرار گرفتن روی کمربند زلزله، از این نظر بسیار مورد تهدید است. به همین جهت، برنامه ریزیجهت کاهش اثرات زلزله باید به یکی از مهمترین اولویت های مدیریت کشور تبدیل شود. با توجه به نقش اساسیمدیریت بحران در مواقع وقوع بلایای طبیعی برنامه ریزی در جهت شناخت ابعاد گوناگون بلایای طبیعی درشهرها و تطبیق ساختار فضاهای شهری با آن و همچنین ایجاد مدیریت یکپارچه بحران در شهرها و نقش برنامهریزی شهرها در کاهش خطر پذیری در برابر حوادث طبیعی از اهداف این پژوهش است. در نتیجه با شناخت وتعریف درست از حوادث طبیعی و ایجاد ساز و کار مناسب در راستای کاهش خطر پذیری با تاکید بر مدیریت درمواقع بحرانی می تواند در هنگام بروز بلایا و به خصوص زلزله تا حد زیادی اثرات بحران و بلایا را کاهش دهد.

لینک کمکی