مطالعه برهم کنش داروي ضد سرطان سينه سيکلوفسفاميد با پروتئين آلبومين سرم خون انسان توسط طيف سنجي فلورسانس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مطالعه برهم کنش داروي ضد سرطان سينه سيکلوفسفاميد با پروتئين آلبومين سرم خون انسان توسط طيف سنجي فلورسانس :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

این مقاله به بررسی برهم کنش بین داروی ضد سرطان سینه سیکلوفسفامید با پروتئین آلبومین سرم انسانی بوسیله طیف سنجی فلورسانس می پردازد. پروتئین آلبومین سرم انسانی به عنوان پروئین حامل برای مواد مختلف ازقبیل داروها، متابولیت ها، اسیدهای چرب، یونهای فلزی، کاتیون ها و آنیون ها وهورمون ها کاربرد دارد.غلظت آن در خون 40 میلی گرم بر میلی لیترمی باشد. سیکلوفسفامید یک داروی ضد سرطان سینه می باشد. این مطالعه نشان می دهد که افزودن داروی سیکلوفسفامید به محلول پروتئین آلبومین سرم خون انسان باعث کاهش در شدت نشر فلورسانس این پروتئین می شود که نشان دهنده ایجاد تغییر در ساختار پروتئین است.

لینک کمکی