مطالعه تاثير ميدان هاي الکترومغناطيسي با فرکانس بالا روي برهم کنش پروتئين آلبومين سرم انساني و داروي رسوراترول با استفاده از روش هاي طيف سنجي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مطالعه تاثير ميدان هاي الکترومغناطيسي با فرکانس بالا روي برهم کنش پروتئين آلبومين سرم انساني و داروي رسوراترول با استفاده از روش هاي طيف سنجي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش علمي پژوهشي زيست شناسي و علوم باغباني ايران

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

این مقاله به هدف مطالعه تاثیر میدان های الکترو مغناطیس با فرکانس بالا روی برهم کنش پروتئین آلبومین سرم خون انسانی و رسوراترول، توسط طیف سنجی فلورسانس مورد بررسی قرار گرفته است. فراوانترین پروتئین موجود در پلاسمای خون انسان، آلبومین است که اعمال زیستی فراوانی دارد. رسوراترول یک داروی ضد سرطان می باشد که به گروهی از فیتو الکسین ها تعلق دارد. مطالعه ی اثر میدان های الکترومغناطیسیبا فرکانس بالا روی برهم کنش پروتئین آلبومین سرم انسانی و داروی رسوراترول بوسیله روشهای طیف سنجی فلورسانس نشان می دهد که در حضور میدان، رسوراترول توانایی قوی در خاموشی فلورسانس ذاتی پروتئین سرم آلبومین خون انسانی دارد و باعث تغییر ساختار پروتئین می شود و تعداد جایگاه های پروتئین برای اتصال دارو در حضور میدان های مختلف، متفاوت است.

لینک کمکی