مطالعه تاثير نانوذرات نقره روي برهم کنش پروتئين آلبومين سرم انساني و داروي رسوراترول با استفاده از طيف سنجي فلورسانس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مطالعه تاثير نانوذرات نقره روي برهم کنش پروتئين آلبومين سرم انساني و داروي رسوراترول با استفاده از طيف سنجي فلورسانس :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش علمي پژوهشي زيست شناسي و علوم باغباني ايران

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

این مقاله به هدف مطالعه ی برهم کنش داروی رسوراترول با پروتئین آلبومین سرم خون انسانی در حضور نانوذرات نقره، توسط طیف سنجی فلورسانس مورد بررسی قرار گرفته است. آلبومین سرم انسانی به عنوان فراوانترین پروتئین موجود در خون شناسایی شده است. رسوراترول یک ترکیب پلی فنولیکی با وزن مولکولی کم است و در واقع نوعی داروی ضد سرطان محسوب می شود. مطالعه ی برهمکنش میان رسوراترول با پروتئین آلبومین سرم خون بوسیله ی طیف سنجی فلورسانس نشان می دهد که رسوراترول در غیاب و حضور نانوذرات نقره توانایی قوی در خاموشی فلورسانس ذاتی پروتئین آلبومین سرم خون انسانی دارد و باعث تغییر ساختار پروتئین می شود و سایز نانوذرات در میزان تمایل پروتئین به دارو موثر است.

لینک کمکی