مقايسه فراواني فاکتورهاي ويرولانس/ اشريشياکلاي يوروپاتوژنيک انسان و کلي باسيل طيور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقايسه فراواني فاکتورهاي ويرولانس/ اشريشياکلاي يوروپاتوژنيک انسان و کلي باسيل طيور :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش علمي پژوهشي زيست شناسي و علوم باغباني ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

طیف وسیعی از عفونت های خارج روده ای در انسان و حیوانات به وسیله سویه های اشریشیاکلای خارج روده ای(EXPEC) ایجاد می شوند. از جمله می توان به سویه های APEC (عامل بیلاری طیور) و UPEC (عامل عفونت دستگاه ادراری در انسان) اشاره نمود به منظور بررسی فراوانی ژن های ویرولانس در اشریشیاکلای باسیلوس و اشریشیاکلای جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری، مقالاتی از پایگاه های علمی مختلف دریافت و مطالب مهم آنها مورد استفاده قرار گرفت با توجه به دصد بالای ژن ( FimH )، جذب کننده آهن ( iutA،irp2 )، کپسول لیپوپلی ساکاریدی ( kpsII ) و پروتئاز غشای خارمی( ompT) و حضور آنها در در هر دو سویه UPEC و APEC می توان نتیجه گیری کرد که این ژن ها می توانند به عنوان عوامل موثر بیماری خارج روده ای این سویه ها مطرح گردد و همچنین در این بررسی ها مشاهده گردید که ژن هی توکسینیcdtB و tsh در هر دو سویه اشریشیاکلای به مقدار ناچیز حضور دارد و سهم کلی در بیماری زایی اشریشیاکلای دارد.

لینک کمکی