ارزيابي سيستم بهينه جهت ترميم و بهسازي ساختمان هاي بتني در برار خطرات زمين لرزه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن ارزيابي سيستم بهينه جهت ترميم و بهسازي ساختمان هاي بتني در برار خطرات زمين لرزه :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي تجاري سازي، توسعه ملي و علوم مهندسي

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

مقاوم سازی لرزه ای روشی موثر جهت کاهش خطرات لرزه ای برای سازه های موجود است و از جمله اقدامات مهمی به شمار می رود که در دهه اخیر ،به شدت مورد توجه مهندسین قرار گرفته است. تاکنون روش های متعددی برای بهبود رفتار لرزه ای سازه ها شناخته شده و امروزه استفاده از شیوه های نوین در جت مقاوم سازی ساختمان های موجود با در نظر گرفتن ملاحظات اجرایی ،زمانی ،اقتصادی و... از دیدگاه مدیریت ساخت اجتناب ناپذیر می باشد. با توجه به این که بسیاری از سازه های بتنی موجود در کشور ویژگی های یک سازه مقاوم در برابر زلزله را ندارند،لازم است نسبت به ارزیابی مقاوم سازی آنها اقدام شود تا در ادامه با راه حل های مناسب،بهسازی آنها صورت پذیرد.با توجه به مسئله مذکور در مقاله حاضر تلاش شده است تا در ابتدا به تحلیل و بررسی مهمترین و مرسوم ترین روش های مقاوم سازی لرزه ای ساختمان متعارف پرداخته شود.

لینک کمکی