نقش مؤلفه هاي مطلوبيت فضاهاي آموزشي در ارتقاء کيفي آموزش در دبيرستانهاي دخترانه اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن نقش مؤلفه هاي مطلوبيت فضاهاي آموزشي در ارتقاء کيفي آموزش در دبيرستانهاي دخترانه اصفهان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي معماري فضاهاي آموزشي

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

اهمیت حضور طبیعت و فضاهای بیرونی در مدارس از جنبه های مختلفی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفتهاست. طبیعت قابلیت های زیادی برای پرورش مهارت های دانش آموزان در اختیار دارد و می تواند به جز ابزارآموزشی، بستر بسیار مناسبی نیز برای پرورش جنبه های مختلف رشد نوجوانان باشد. همچنین وجود فضاهایطبیعی باعث ایجاد آرامش روحی، طراوت فضا و حس تعلق خاطر بیشتر نسبت به فضای مدرسه می شود.چگونگی طراحی فضاهای بیرونی و کیفیت حضور طبیعت در آن، باید مورد توجه طراحان قرار گیرد. چگونگیحضور طبیعت و روش های صحیح طراحی برای این امر می تواند بر کیفیت آموزش و پرورش تأثیرگذار باشد.هدف این پژوهش، بازسازی تمرکز ذهنی و ارتقاء کیفیت دانش پذیری دانش آموزان از طریق منظر و طبیعتمطلوب و مقایسه تطبیقی مؤلفه های مطلوبیت فضا در برخی از مدارس موجود شهر اصفهان است. به اینمنظور برای بررسی نحوه رابطه با طبیعت و کیفیت منظر، درجه بند ی و اعتبارسنج ی آن و شدت و ضعفطراحی منظر در نمونه های مورد نظر، از ماتریس طراحی و مطلوبیت استفاده شده است. عناصر طبیعی، تنوعفضایی، الگوی طراحی محیط و دید و منظر مطلوب بر مؤلفه ها ی مطلوبیت فضا تأثیرگذار بوده و در بهبودتمرکز ذهنی نوجوان و افزایش میزان یادگیری بسیار کمک می کند.

لینک کمکی