تبيين عوامل تأثيرگذار بر رضايتمندي ساکنين مجتمع هاي مسکوني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تبيين عوامل تأثيرگذار بر رضايتمندي ساکنين مجتمع هاي مسکوني :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

امروزه در پروژه های انبوه سازی و بلند مرتبه سازی شاهد ارتقای کیفیت سازه ای و معماری هستیم، از سوی دیگر در مقابل، برخی معیارهای مهم محیط مسکونی مورد غفلت واقع شده، عدم رضایت ساکنین آن را فراهم ساخته است. موفقیت هر پروژه مسکونی علاوه بر ایجاد سازه ای مدرن و مقاوم در برابر نیروهای مخرب، با فهم رضایتمندی ساکنان و سایر افرادی که از آن بهره برداری می کنند مقدور خواهد بو. ارزیابی های ساکنان از میزان رضایت از زندگی شان را می توان به عنوان یکی از مهمترین معیارهای سنجش دست یابی به این هدف دانست. مقاله حاضر، پژوهشی کیفی و کمی است و در آن کوشش شده است ضمن تبیین نیازها و هدف های کلی مسکن، رضایت ساکنین در مجتمع های مسکونی بازگو و یادآوری گردد. در تحلیل موضوع مطروحه عوامل مؤثر در مطلوبیت مجتمع مسکونی عنوان شد. پیرو بررسی ها صورت گرفته، متغیرهای تأثیرگذار بر رضایتمندی سکونتی در 4 شاخه، عوامل شخصی، عوامل اجتماعی، عوامل معماری- محیطی و عوامل فرهنگی تقسیم شد. در نهایت عنوان شد، هر قدر میزان احساس رضایت نسبت به یک محیط بیشتر شود، افراد احساس تعلق خاطر بیشتری نسبت به آن محیط نموده و از بودن در آن محیط احساس آرامش بیشتر می کنند.

لینک کمکی