تحليل خطر لرزه اي و تهيه طيف طرح خطر يکنواخت نمونه موردي سنندج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تحليل خطر لرزه اي و تهيه طيف طرح خطر يکنواخت نمونه موردي سنندج :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

منطقه مورد بررسی محدوده ای به شعاع 200 کیلومتر به مرکزیت شهر سنندج با طول جغرافیایی 46.997 و عرض جغرافیایی 35.318 می باشد.برای تهیه کاتالوگ زلزله با توجه به موقعیت منطقه اقدام به استخراج داده ها و تکمیل کاتالوگ می نماییم و سپس یکسانسازی واحد زلزله ها بهبزرگای گشتاوری صورت می پذیرد. در این تحقیق برای حذف پیش لرزه ها، پس لرزه ها و زلزله های تکراری از روابط مربوط به گاردنر_نوپوفبرای دیکلاستر کردن کاتالوگ زلزله استفاده می شود. از نرم افزار Matlab جهت حذف پس لرزه ها و پیش لرزه ها استفاده می شود. پس از اصلاح کاتالوگ زلزله های منطقه به طور خلاصه ابتدا زلزله ها به نرم افزار ArcGIS وارد و سپس دو نوع چشمهبندی برای منظقه انجام می شود و در نهایتبرای هر چشمه روابط گوتنبرگ_ریشتر بدست میآید. برای بدست آوردن رابطه گوتنبرگ_ریشتر جهت انجام تحلیل خطر احتمالی زلزله برایمنطقه لازم است که منطقه به تعدادی چشمه لرزهای تقسیم شود. در اینجا زونبندی بر اساس دو سناریو متفاوت جهت در نظر گرفتن احتمالات وافزایش دقت انجام شده است. برای محاسبه ضرایب رابطه گوتنبرگ_ریشتر برای هر زون به مساحت هر کدام از زون ها و همچینن زلزله های هرزون نیاز داریم که این موارد با استفاده از نرم افزار Arc GIS قابل استخراج اند و خروجی های نرم افزار در برنامه Excel قرار می گیرند. به کمک نرم افزار ArcGIS زلزله های هر چشمه و مساحت آنها استخراج میشود سپس با بدست آوردن این اطلاعات رابطه گوتنبرگ_ریشتر برای هر چشمه بدست میآید. در نهایت با استفاده از نرم افزار OpenQuake اقدام به تحلیل خطر احتمالاتی منطقه می نماییم و سپس به کمک اکسلو با استفاده از نرم افزار Matlab اقدام به پردازش اطلاعات و ترسیم نمودارهای خطر و همچنین طیف طرح برای دوره های بازگشت مختلف می نماییم.

لینک کمکی