تحليل ديناميکي غير خطي سازه هاي مجهز به ميراگرهاي ويسکوالاستيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تحليل ديناميکي غير خطي سازه هاي مجهز به ميراگرهاي ويسکوالاستيک :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه اقتصاد شهري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

با توجه به آسیب پذیری سازه ها در مقابل نیروی زلزله، ارائه راهکارهای مناسب و مدرن برای کاهش خطرپذیری سازه ها امری لازم و ضروری میباشد. استفاده از میراگرها در دهه های اخیر در سازه ها برای کاهش صدمات ناشی از زلزله، با رشد چشمگیری همراه بوده است. در بهسازی لرزه ایسازه ها، به جای افزایش ظرفیت باربری سازه تحت نیروهای جانبی می توان نیروهای وارد بر آنها را کاهش داد. یکی از این روش های کاهش نیرویجانبی ناشی از زلزله استفاده از میراگرها می باشد که میراگرهای ویسکوالاستیک یکی از این نوع میراگر ها می باشد. میراگرهای ویسکوالاستیک ازجمله ابزارهایی است که با افزایش میرائی الحاقی سازه، نیروی وارده به سازه را با درصد مناسبی مستهلک می سازد. در این تحقیق با استفاده از روشالمان محدود، تاثیر ارتفاع سازه بر عملکرد لرزه ای سازه های مجهز به میراگر ویسکوالاستیک در دو حالت تحلیل تازیخچه زمانی خطی و غیرخطیبررسی گردیده است. به همین منظور سازه های با تعداد طبقات مختلف با تعربف مفاصل پلاستیک تحت رکورد زلزله قرار داده و پاسخ سازه بدونمیراگر و با میراگر مقایسه گردیده است. نتایج نشان می دهد که اولا این میراگرها تاثیر به سزائی در کاهش پاسخ ها داشته و ثانبا در تحلیل غیرخطینتایج نسبت به تحلیل خطی، واقع بینانه می باشد.

لینک کمکی