تعيين چالش هاي محيطي پس از سوانح طبيعي از ديدگاه مديريت شريان هاي حياتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن تعيين چالش هاي محيطي پس از سوانح طبيعي از ديدگاه مديريت شريان هاي حياتي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه اقتصاد شهري

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

وقوع حوادث و سوانح همه ساله خسارت های جبران ناپذیر جانی و مالی را در سراسر دنیا به وجود می آوردکه از آن جمله می توان به حوادث وسوانح طبیعی اشاره نمود که سبب از بین رفتن و آسیب به شریان های حیاتی می باشد. در این پژوهش سعی بر آن شد تا با آشنایی در خصوص مدیریت شریان های حیاتی و پیامدهای وقوع سوانح طبیعی بر ایجاد آسیب به شریان های حیاتی و تاسیسات زیر ساختی پرداخته شود.روش : پژوهش حاضر از نوع تحقیق ، کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی–آماری می باشد.جامعه آماری مورد پژوهش 30 نفر از دست اندرکاران و کارشناسان خبره امر مدیریت بحران و دستگاه های امداد رسان و عضو کمیته بحران می باشد.یافته ها : هر یک از عناوین موجود، یعنی راه های دسترسی ، پل ها و تونل ها، بیمارستان ها و مراکز درمانی، مدارس، ساختمان های بلندمرتبه (تجاری- اداری و...)، شبکه زیرساختی (آب-برق-گاز-مخابرات و....) ،از یک توزیع نرمال برخوردار هستند،زیرا (Sig>=0/05) می باشد.نتیجه گیری: تجزیه و تحلیل ها نشان داد که در سطح اطمینان 99 درصد (=0/01) هر یک از موارد و عناوین در مدیریت شریان های حیاتی موثر می باشد، همچنین ترتیب اثرگذاری نشان داد که در سطح اطمینان 99 درصد (=0/01) اولویت های متفاوتی وجود دارد چرا که (Sig=0/0001<=0/01) پایین ترین اولویت را دار می باشند.

لینک کمکی