توانمند سازي سکونتگاه هاي غير رسمي در برابر پديده تغيير اقليم (مطالعه موردي : پهنه حاشيه نشين شمال تبريز)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن توانمند سازي سکونتگاه هاي غير رسمي در برابر پديده تغيير اقليم (مطالعه موردي : پهنه حاشيه نشين شمال تبريز) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه اقتصاد شهري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

تخمین های متفاوتی در مورد الودگی ناشی از شهرها شد است از آنجائی که شهرها محل تمرکز الگوهای تولید و مصرف هستند گفته می شود که عامل تولیدبیش از نیمی از گازهای گلخانه ای و بیش از نیمی از مصرف انرزی جهان هستند .بخش حمل و نقل شهری به تنهایی 24 %از دی اکسید کربن جهان تولید می کند که تنها منجر به تغییرات آب و هوائی بلکه باعث بروز الودگی های منطقه ای و محلی بوسیله تولید گازهائی چون مونوکسید کربن و اکسیدهایسولفورونیتروژن خواهد شد . انرژی مصرفی برای تامین روشنائ عمومی و صنعتی و مصارف ساختمانی و بازرگانی از منابع عمده تولید این گازها است.

لینک کمکی