جانمايي اسکله هاي شناورهاي خدماتي با در نظر گرفتن ترافيک و عمليات دريايي در اسکله هاي جديد بندرانزلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن جانمايي اسکله هاي شناورهاي خدماتي با در نظر گرفتن ترافيک و عمليات دريايي در اسکله هاي جديد بندرانزلي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

مطالعات پیش از اجرای پروژه های عمرانی، نقش بسیار زیادی در اجرای موفق آنها داشته و انجام صحیح آن، در بسیاری از موارد منجر به کاهشقابل ملاحظه در هزینه های پروژه، بهبود وضعیت ایمنی طرح و نیز تضمین عملکرد موفق پروژه در طی زمان بهره برداری می شود. مکان یابی محلاحداث بندر و همچنین طرح جانمایی موج شکن ها و دیگر اجزاء آن، علاوه بر تخصص علمی، نیازمند تجربه و هنر مهندسی است اسکله ها یکیاز مهمترین سازه های عمرانی هستند که به دلیل ماهیت پیچیده تر محیط دریا نسبت به ساحل، نیازمند تکنیک های خاص اجرایی و نیز هزینه هایبیشتر نسبت به سازه های واقع در خشکی بوده و بنابراین مطالعات پیش از اجرای آنها، از اهمیتی چندین برابر بهره مند است. در این تحقیق با بررسیشرایط موجود بندر با توجه به معیار های اساسی مانند شرایط جوی و دریایی، تعداد و ایعاد شناور های موجود، حجم ترافیک دریایی، مسیر هایدست رسی و ... به ارزیابی چهار گزینه قابل اجرا پرداخته و نهایتاً محوطه ی مابین موجشکن غربی جدید و قدیم به عنوان مکان مناسب برایجانمایی اسکله ی شناورهای خدماتی در طرح توسعهی اسکله های بندر انزلی با توجه به شرایط موجود انتخاب گردید.

لینک کمکی