رهيافتي بر فوايد اثر بام سبز بر آرامش رواني کودکان ازمنظر روانشناسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن رهيافتي بر فوايد اثر بام سبز بر آرامش رواني کودکان ازمنظر روانشناسي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه اقتصاد شهري

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

منزل محل سکونت اولین مکانی است که شخصیت کودکان در آنجا شکل می گیرد و زمینه ساز بروز خلاقیت در آن هاست ؛ هرچه بیشتر به اینفضا ها از منظر طراحی معماری توجه شود و از عوامل طبیعی محیطی در آن ها استفاده شود باعث رشد خلاقیت کودک و برداشتن گامی در جهتارتقای بهداشت روانی نسل بعدی جامعه خواهد شد. معماری معاصر ما به خصوص شهر های صنعتی به گونه ای در حال رشد و پیشرفت است کهمنحصراً به اقتصاد افراد توجه دارد و نگاهی به روان و بهداشت روانی افراد در حال سکونت در مجتمع ها ندارد. این گونه مجتمع ها زمینه سازکرختی ، تنبلی و بی تحرکی هستند؛ اگر بتوان با اصلاح طراحی یا اضافه کردن اندامی در مجتمع های مسکونی و آپارتمان ها که زاده شهر هایصنعتی هستند تغییری در جهت رشد خلاقیت و دوری ازتنبلی ایجاد کرد گامی در جهت ارتقای روانی انسان ها و به خصوص کودکان که آسیبپذیر ترین عضو آن به حساب می آیند برداشته می شود و مرهمی می باشد بر زخم هایی که صنعت و شهر های صنعتی سالیان متمادی بر جسم وروح ما وارد کرده اند . بام سبزیکی از این گام های مؤثر است که هر چند به آن کم بهاء داده شده است اما می توان با مجهز کردن آن برایکودکان - بین سنین 3 تا 7 سال- باعث ارتقای هیجان و شادی در آن ها و در نتیجه باعث ارتقای بهداشت روانی آن ها در نسل های بعدی شد. دراین مقاله از روش توصیفی – تحلیلی استفاده شده است.

لینک کمکی