زلزله وتاثيرنوع خاک درمحتواي طيف حاصل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن زلزله وتاثيرنوع خاک درمحتواي طيف حاصل :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه اقتصاد شهري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

عوامل مختلفی بر روی طیف حاصل از زلزله تاثیر دارد. از جمله این عوامل می توان به نوع خاک منطقه، بزرگی زلزله، فاصله تا مرکز زلزله، نوعگسل، مدت زمان زلزله و میرایی اشاره کرد. این پروژه با هدف بررسی اثر خاک بر روی طیف زلزله انجام شده است. به همین منظور برای 3 زلزلهدر نقاط مختلف دنیا شتابنگاشتهای مختلفی از سایت دانشگاه برکلی گرفته شده است. سپس شتابنگاشتهای انتخابی همگی به عدد 1 مقیاسشده اند تا طیفها قابل مقایسه باشند. طیف این شتابنگاشت ها و خود رکورد زلزله ها در نرم افزار seismosignal ترسیم شده است. در نهایت نیزاثر خاک های مختلف بر روی طیف پاسخ زلزله بررسی شده است. لازم به ذکر است در انتخاب شتابنگاشت ها سعی شده که دیگر پارامترهایموثر حتیالامکان مشابه یکدیگر انتخاب شوند تا دقت نتایج تحقیق بیشتر شود. نتایج تحقیق نشان داد که در پریودهای پایین هر اندازه خاک سختتر باشد دامنه طیف بیشتر است و در پریودهای بالاتر هرچه خاک نرم تر باشد دامنه طیف بیشتر است. همچنین هر اندازه خاک سخت تر باشدنمودار در پریودهای اولیه جمع تر است و مقدار بیشتری نیز دارد و در خاکهای نرمتر نمودار پخشتر است ولی اندازه کوچکتری دارد.

لینک کمکی