شهر هوشمند با رويکرد محيط سبز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن شهر هوشمند با رويکرد محيط سبز :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه اقتصاد شهري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

جهانی شدن تجارت، تغییرات سریع تکنولوژی و تغییر روابط تولید، توزیع و مصرف، وجود شبکه های اقتصادی بدون مرز و.... اثرات فراوانی برتوسعه و پایداری شهرها دارند. شهرهای امروزی بدنبال ایجاد موقعیتهای برجسته در زمینه های گوناگون مانند شغل، حرفه، مد، سرگرمی و... و همینطور حفظ این موقعیت ها هستند. در حالی که منابع برای حفظ این موقعیتها در حال کاهش است و تقاضا و نیروی پویا در حال افزایش می باشد.شهرهای هوشمند و فعال به عنوان کلیدی برای ترکیب آینده پایدار با رشد اقتصادی مداوم و ایجاد شغل مورد انتظار میباشند. به طور کلی برای اینکهپذیرش مصرف کنندگان در این زمینه تامین شود ضروری است که ان ها با یک منبع اصلی به صورت روشنی در ارتباط باشند. الگوی برنامه ریزیشهری بر اساس توسعه پایدار می تواند به شهروندان حال و آینده کمک کند تا در کنار هم در آسایش و آرامش زندگی کنند. در این تحقیق بهبررسی موضوعاتی برای تعمیم دادن ایده یک شهر سبز ، محیط زیست مطلوب ، زندگی مرفه و جامعه موزون پرداخته شده است.

لینک کمکی