فزايش ظرفيت خمشي دال هاي بتن مسلح دو طرفه با استفاده از کامپوزيت هاي FRP

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن فزايش ظرفيت خمشي دال هاي بتن مسلح دو طرفه با استفاده از کامپوزيت هاي FRP :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

تلاش محققان در سالهای اخیر در راستای مقاوم سازی به منظور تقویت ساختمان های فرسوده، تحمل بار بیشتر، برطرف کردن ضعف سازه، منجر بهارایه راهکارهای جدیدی در علم مهندسی ترمیم سازه ها شده است. استفاده از کامپوزیت های FRP به دلیل داشتن ویژگی های مکانیکی و فیزیکی مناسب، گزینه بسیار مناسبی برای تقویت و بهسازی عضوهای بتنی موجود به منظور تحمل بار بیشتر یا برطرف کردن ضعف سازه و یا افزایش شکلپذیری می باشد. در این تحقیق ضمن تشریح روش انجام کار و آنالیز عددی به بررسی رفتار خمشی دال های دوطرفه مقاوم سازی شده با میلگردهایCFRP و تاثیر این کامپوزیت ها بر مقاوم سازی و افزایش ظرفیت خمشی دالهای بتن مسلح دو طرفه پرداخته می شود. هدف این تحقیق بررسی اثر نسبت آرماتور در میزان خیز دال های مذکور می باشد که بدین منظور 2 نمونه دال دوطرفه بتن مسلح با ابعاد و ضخامتهای مختلف طراحیشده و سپس هرکدام را با میلگردهای CFRP با p های متفاوت به میزان (0/002-0/02-0/036) که در وجه کششی و به صورت دوطرفه نصب شده اند تقویت و مدلسازی می شوند. مدل با استفاده از نتایج کارهای آزمایشگاهی موجود کالیبره می شود.

لینک کمکی