محاسبه ابعاد مورد نياز پانل هاي فتوولتائيک در راستاي تامين انرژي روشنايي در جهت رسيدن به ساختمان پايدار در شهر اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن محاسبه ابعاد مورد نياز پانل هاي فتوولتائيک در راستاي تامين انرژي روشنايي در جهت رسيدن به ساختمان پايدار در شهر اهواز :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

با توجه افزایش جمعیت و اهمیت صرفه جویی در مصرف انرژی در سال های اخیر به کارگیری روش هایی جهت به حداقل رساندن مصرف انرژی در ساختمان ها امری مهم به شمار می آید.در این راستا به کار گیری پنل های فتوولتائیک به عنوان سیستمی که انرژی خورشید را مستقیماً به انرژی الکتریکی تبدیل میکند،می تواند جوابگوی بخش وسیعی از نیاز جامعه به انرژی باشد.این پژوهش یک پژوهش کاربردی است در راستای توسعه دانش کاربردی در زمینه طراحی بهینه پنل های فتوولتاویک به کار رفته در ساختمان.هدف از این پژوهش تعیین ابعاد لازم و نیز تعیین جهت گیری مناسب این پنل ها در شهر اهواز با عرض جغرافیایی 31 درجه و بیست دقیقه عرض شمالی برای طراحی یک مجموعه تفریحی و اقامتی (گردشگری) به طوری که کل انرژی روشنایی ساختمان توسط این پنل ها تامین شود.

لینک کمکی